Dear Exhibitors,

please fill this form completely.
Filling this form will ensure your appearance in this year Wine Vision by Open Balkan Official Catalogue.

Poštovani izlagači,

molimo vas da ovu formu popunite sa što više detalja. Popunjavanje ove forme vam osigurava pojavljivanje u ovogodišnjem zvaničnom sajamskom katalogu Vinske vizije Otvorenog Balkana.